SWOLL

stránky modelářského kroužku při ZŠ Zvole

Házedlo Školák

Máme za sebou stavbu draka komorového - krabice, dokončujeme balony či vzducholodě a to znamená, že nácvik nejzákladnějších dovedností máme za sebou. Můžeme se tedy pustit do jednoduchého modelu letadélka, které - když se vám povede ho precizně postavit - vám bude létat z ruky. Říká se mu házedlo a s laskavým svolením pana Kroufka, který je autorem plánku a má bohaté zkušenosti s modelařinou, vám ho dnes předkládám k prostudování.

Kromě pomůcek na měření, kreslení a řezání, které jsme se už naučili používat, budeme potřebovat prkénka balsy 1,5 mm a 3 mm, smrkovou lištu 3x3 mm na trup, lepidlo, smirkový papír, pár špendlíků a kolíčků na prádlo. Na vyvážení házedla několik olověných broků a kousíček plastelíny či podobnou zátěž. Pokud budeme letadélko lakovat, použijeme nitrolak, může být i ve spreji. K barevné výzdobě nám budou stačit fixky. Veškeré řezy materiálu jsou přímé, lepit budeme metodou dvojího lepení, naneseme lepidlo v tenké vrstvě, necháme je vsáknout do balsy, naneseme další vrstvu a díly slepíme. Nic složitého.

Zde je postup:

Postupujeme podle
nářezového plánu a plánu sestavy. Nařezané díly vypadají takto.

Ze smrkové lišty 3x3 mm odřízneme kus dlouhý 300 mm. Máme-li balsoříz, odřízneme z balsy 3 lištu širokou 15 mm a z té nařežeme díly 2 a 3. Bez balsořízu řežeme podle pravítka. Řezání si usnadníme a zpřesníme použitím kosořezu. S výhodou použijeme zbytků balsy. Pro křídlo 7, ocasní plochy 5 a 6 a nákližky trupu 4 použijeme balsu 1,5 mm. Z té odřízneme lištu širokou 18 mm a nařežeme díly 4.

Odřízneme křídlo 7 a ocasní plochy 5 a 6. Hrany těchto dílů zaoblíme. Koncové lichoběžníkové části křídla, “uši”, podložíme tak, aby jejich konce byly 25 mm nad pracovní deskou. Styčné plochy se středním obdélníkovým dílem zabrousíme. Kližné plochy potřeme lepidlem, necháme je vsáknout, naneseme opět lepidlo a díly slepíme.
Pro podložení do správného vzepětí můžeme použít třeba krabičky zápalek.

K nosníku 1 trupu přilepíme díly 2 a 3. Po zatvrdnutí lepidla z obou stran přilepíme díly 4.
Po dobu schnutí lepidla vše sevřeme kolíčky na prádlo. Na levý bok lišty 1 přilepíme svislou ocasní plochu 5. Její odtokovou část necháme přečnívat asi 10 mm, abychom ji mohli přihýbat při zalétávání. I tu po dobu schnutí lepidla zajistíme kolíčkem na prádlo. Po zaschnutí lepidla přilepíme vodorovnou ocasní plochu 6.

Zabrousíme trup, příď zaoblíme. Pozornost věnujeme zabroušení dosedací plochy křídla 7. To pečlivě přilepíme metodou dvojího lepení. Pohledem zepředu zkontrolujeme, jsou-li roviny vodorovné ocasní plochy 6 a středu křídla 7 rovnoběžné. Křídlo zajistíme špendlíky. Po zaschnutí lepidla si na trupu označíme vzdálenost 25 mm od náběžné hrany křídla.

Na kousku balsy seříznutém pod úhlem 45° a podloženém pod levou polovinu křídla u trupu model vyvážíme. Do prostoru v hlavici vsypeme takové množství olověných broků, aby model zůstal ve vodorovné poloze. Olovo zajistíme několika kapkami lepidla. Prostor v hlavici určený pro broky je natolik veliký, že pro zátěž můžeme použít naštípané kousky drátu, nebo cínové pájky. Pro jemné dovažování použijeme plastelínu nalepenou na předek hlavice.

Chceme-li zlepšit vzhled modelu a jeho odolnost vůči vlhkosti, natřeme jej nitrolakem nebo nastříkáme barvou ve spreji. Učiníme tak ještě před vyvažováním modelu. Postačí dva nátěry zředěným nitrolakem Celolesk. Každý nátěr přebrousíme jemným brusným papírem. K povrchové úpravě můžeme použít fixy nebo zvýrazňovače. Těmi je nabarven model na fotografii. Hmotnost hotového modelu se pohybuje v rozmezí 8 až 10 g.

Zalétáváme tak, že přihýbáme konce ocasních ploch. Praváci si model seřídí do zatáček vlevo, levákům bude zatáčet vpravo. Při vyhazování uchopíme model palcem a prostředníkem za trup, ukazovák opřeme o odtokovou hranu křídla. Model vyhodíme pod úhlem asi 45° vzhůru s náklonem na opačnou stranu, než nám zatáčí v klouzavém letu. V poslední části odhodu jej postrčíme ukazovákem. Letové časy se pohybují kolem 15 až 20 s.

S modelem můžeme uspořádat závody v době letu. Uspořádáme soutěž, při níž jeden každý má 5 až 7 letů a vítězí soutěžící s největší nalétanou dobou.

Konečný vzhled házedla je na vás. Jak si ho vyzdobíte, takové bude. Pro inspiraci, jak bude vypadat hotové letadélko je zde fotografie:

Prirucka_005

Šťastný let!
Site logo

modelářský kroužek

října 2013
února 2013
listopadu 2012
září 2012