SWOLL

stránky modelářského kroužku při ZŠ Zvole

papírové modely

Ti, kteří zvládli postavit draka - krabici, prokázali, že jsou dost šikovní na to, aby mohli pokračovat dál. Slíbil jsem vám papírové modely, tož je mám pro vás nachystané.
Sami jste si vybrali v
prvním úkole, co budete stavět. Buď balon nebo vzducholoď.
Na stánkách várobce modelů je i dobře zpracovaná kuchařka, jak na papírové modely. Vybral jsem z ní to, co se nám bude hodit.
Myslím, že ti, kteří si návod pročtou, budou mít už od začátku výhodu v tom, že budou alespoň tušit, jak na to.
Takže holky a kluci: Nástroje máme, pojďme do to toho! Za pár týdnů se to tu bude hemžit letadly lehčími vzduchu.


Rady jak na to:


Stříhání
Je to nejzákladnější postup při tvorbě papírových modelů. Obecně platí, že stříhání jednotlivých dílů následuje až po narylování ohybů (rylování - viz TIPY A TRIKY). Je možné používat dva druhy nůžek - malé s ostrou špičkou pro drobné díly a velké dostatečně ostré pro díly větší. Často je lepší, než malé nůžky, použít skalpel. Při práci se snažte co nejpřesněji držet černé okrajové linie každého dílu. Drobné otvory a jemné tvary v dílech nevystřihujte, raději je vyřízněte pomocí skalpelu -
pozor na poranění!

Tvarování
Většina papírových modelů se skládá ze základních tvarů, jako jsou kužely, válce a krychle. Jakým způsobem tyto plochy a tělesa vytvářet, to najdete níže - viz TIPY A TRIKY.

Lepení
Lepidlo nanášejte na chlopně pomocí štětce, naostřené špejle nebo párátka pouze v nezbytně nutném množství.
zasady-natupo-2
Po stisknutí obou lepených ploch se totiž většina lepidla vytlačí a mohla by znečistit okolí spoje. Přebytečné lepidlo proto včas setřete. Na části, které se mají slepit, naneste tenkou vrstvu lepidla, nechte chvíli zaschnout a teprve potom slepte k sobě. Pro lepení drobných dílů se používá postup lepení "natupo".
zasady-natupo-1
Lepidlo se zde nanáší přímo na hranu dílu a pak se pomocí pinzety uchytí přímo na plochu určenou k umístění.


Označení dílů
Jednotlivé díly vystřihovánek jsou obvykle označeny dvojím způsobem: číslem v kroužku se směrovou šipkou a pak malými pomocnými čísly na chlopních (ta zůstanou zachována i po vystřižení). Ta první jsou vlastní čísla daného dílu. Ta druhá, menší čísla na chlopních udávají, jaký díl se má na označené místo přilepit.

Rady všeobecné
Chcete-li, aby vaše modely vypadaly opravdu dobře, měli byste se držet následujících rad:

Dokončete hrany svého modelu. Hrany papíru tiskárna nepotiskne a zůstanou bílé. Než tedy díly slepíte, zamalujte bílé hrany barevnými pastelkami.
Pokud vám ukápne na vystřiženou část větší část lepidla, setřete je okamžitě, než uschne.
Pokud je model vytištěn na křídovém papíře, je vhodné místa, na která se bude nanášet lepidlo, předem zdrsnit, např. jemným smirkovým papírem. Na části, které se mají slepit, naneseme tenkou vrstvu lepidla, necháme chvíli zaschnout a teprve potom slepíme k sobě.
Nespěchejte a zkontrolujte, zda všechny díly dobře lícují, dříve než je slepíte.
Nosné díly podlepte tvrdým kartonem (viz obrázek níže). T profil
Velké plochy (zdi, hradby, atd.), které mají zůstat rovné a neprohnuté je vhodné zevnitř vyztužit "T" profilem vhodné délky, výšky a šířky. Tento profil lze vyrobit z kousků odstříhaného papíru, který zbyde jako odpad z dílů.
Drobné díly je vhodné narylovat nevystřižené.
zasady-podlep


Jako všechno ostatní - například stavba draka - to bude chtít trochu praxe, než se vám každý model podaří tak, jak chcete, ale brzy se přesvědčíte, že čím více dílů sestavíte, tím se vám budou zdát jednodušší.

TIPY A TRIKY

Většina papírových modelů se skládá ze základních tvarů jako jsou kužely, válce a krychle, které mohou mít rozmanitý vzhled. Jakmile přijdete na kloub tomu, jak tyto tvary vytvářet, budete schopni skládat i ty nejsložitější modely. Níže je popsáno několik tipů, které vám pomohou při sestavování papírových modelů.

Ohýbání
Zde jsou dva tipy, jak ohýbat. To budete potřebovat při sestavování modelů. Udělejte si rýhu tam, kde jsou značky na ohýbání - tomu se říká "
rylování" - a ohněte všechny části dříve, než je přilepíte, aby díly šlo k sobě mnohem snadněji a rychleji přilepit.
Ohybové značky jsou vždy umístěny vně dílů, proto je nutné provést narylování před samotným vystřižením z archu.
Existují
dva druhy ohybových rysek: plná čára znamená ohyb od sebe, čárkovaná směrem k sobě. K vytvoření rýhy vyznačující záhyby ke skládání použijte pravítka a vypsaného pera nebo tupého hrotu jehlice či šídla. Hrotem přitlačte tak silně, abyste udělali rýhu, ale ne tolik, abyste protrhli papír.
Ohněte všechny části a nejprve si je zkuste složit, než použijete lepidlo. Tímto způsobem se vyhnete tomu, že se vám poslední část nepatřičně zkrabatí.
Drobné díly je vhodné narylovat předem ještě nevystřižené - lépe se potom ohýbají.
zasady-ohyb


Výroba válců
Válce jsou základním stavebním kamenem většiny vystřihovánek - např. kola vozidel nebo věže staveb. Vyrábějí se relativně snadno. Vystřihněte část, z níž se má vytvořit válec. Pak díl na vnitřní straně pomalu změkčete tažením podél hrany stolu nebo podél pravítka. Díl lze také navinout a natvarovat pomocí tuhého válcového kopyta - např. tužky. Toto by mělo usnadnit slepení válce, neboť lepit a formovat válec současně není vhodné – ohyb by nebyl kulatý, ale polámaný.
zasady-valecVýroba koleček
Slepte plášť kola do kroužku, podlepte boční disky kartonem, vtlačte je do pláště a pojistěte lepidlem.
zasady-koloVýroba kuželů
Kužely se příliš neliší od válců, pouze se sbíhají k jednomu konci. Vystřihněte si díl a vytvarujte jej podobně jako válec např. podél hrany stolu. Jediný rozdíl mezi válcem a kuželem spočívá v tom, že je potřeba přidržet špičku kuželu na jednom místě a otáčet kolem hrany pouze zešikmenou částí.
zasady-kuzel


Možná, že zjistíte, že některé z výše uvedených technik Vám vyhovují a jiné ne. Když přijdete na lepší způsob, jak něco udělat, nebo na nějaký nový "nástroj", určitě mi to dejte vědět. Řekneme to i ostatním a může nám to všem pomoci zlepšit práci i výsledek.


Site logo

modelářský kroužek

října 2013
února 2013
listopadu 2012
září 2012