SWOLL

stránky modelářského kroužku při ZŠ Zvole

drak malajský

Drakiáda už je v pátek a proto zde je návod pro všechny, kteří dneska nestihli úplně dodělat malajského draka:


Malajský drak je téměř nejjednodušší typ s výbornými letovými vlastnostmi. Jediným zádrhelem může být předepnutí příčné lišty. Ale ani to není nepřekonatelný problém.
Svislá lišta je 1000mm dlouhá, příčná 1330mm, mají průřez 6 x 6 mm. Obě jsou svázány do kříže podle orázku.

drak_malajsky_1


Na koncích příčné lišty udělejte zářezy pro šňůrku, kterou napněte tak, aby se lišta prohnula jako luk, asi 150 mm.

Jestli že děláte draka jiných rozměrů, musíte lišty upravovat ve stejném poměru. Poměr velikosti pro náš případ, kdy máme k dispozici nejdelší lištu 1000mm, je v následující tabulce:

zmenseni_rozmeru_malajec

Potom napněte obrysové režné nitě. Kostru potáhněte na vnější straně silnějším papírem stejným způsobem jako babu. Potahový papír příliš nenapínejte, musí totiž vytvořit tzv. kapsy, které působí příznivě na stabilitu. Ještě upevněte váhu podle detailního obrázku.

detail

Drak, jestli že je správně seřízen létá i při slabém větru téměř nad hlavou, za mírného pohupování ze strany na stranu. Létá-li však neklidně, prohněte více nosnou plochu.
Jako ocas použijete dvě stuhy krepového papíru, které jste si dneska odnesli. Připevníte je provázkem k dolnímu konci svislé lišty. Ale jen v případě, že drak bude v prudkém větru příliš tancovat. Jinak ocas nepotřebuje. Přesto si však stuhy a provázek nezapomeňte doma. Můžou se hodit a správný modelář má takovéhle drobnosti vždycky s sebou.

Hezké polétání!

Házedlo Školák

Máme za sebou stavbu draka komorového - krabice, dokončujeme balony či vzducholodě a to znamená, že nácvik nejzákladnějších dovedností máme za sebou. Můžeme se tedy pustit do jednoduchého modelu letadélka, které - když se vám povede ho precizně postavit - vám bude létat z ruky. Říká se mu házedlo a s laskavým svolením pana Kroufka, který je autorem plánku a má bohaté zkušenosti s modelařinou, vám ho dnes předkládám k prostudování.

Kromě pomůcek na měření, kreslení a řezání, které jsme se už naučili používat, budeme potřebovat prkénka balsy 1,5 mm a 3 mm, smrkovou lištu 3x3 mm na trup, lepidlo, smirkový papír, pár špendlíků a kolíčků na prádlo. Na vyvážení házedla několik olověných broků a kousíček plastelíny či podobnou zátěž. Pokud budeme letadélko lakovat, použijeme nitrolak, může být i ve spreji. K barevné výzdobě nám budou stačit fixky. Veškeré řezy materiálu jsou přímé, lepit budeme metodou dvojího lepení, naneseme lepidlo v tenké vrstvě, necháme je vsáknout do balsy, naneseme další vrstvu a díly slepíme. Nic složitého.

Zde je postup:

Postupujeme podle
nářezového plánu a plánu sestavy. Nařezané díly vypadají takto.

Ze smrkové lišty 3x3 mm odřízneme kus dlouhý 300 mm. Máme-li balsoříz, odřízneme z balsy 3 lištu širokou 15 mm a z té nařežeme díly 2 a 3. Bez balsořízu řežeme podle pravítka. Řezání si usnadníme a zpřesníme použitím kosořezu. S výhodou použijeme zbytků balsy. Pro křídlo 7, ocasní plochy 5 a 6 a nákližky trupu 4 použijeme balsu 1,5 mm. Z té odřízneme lištu širokou 18 mm a nařežeme díly 4.

Odřízneme křídlo 7 a ocasní plochy 5 a 6. Hrany těchto dílů zaoblíme. Koncové lichoběžníkové části křídla, “uši”, podložíme tak, aby jejich konce byly 25 mm nad pracovní deskou. Styčné plochy se středním obdélníkovým dílem zabrousíme. Kližné plochy potřeme lepidlem, necháme je vsáknout, naneseme opět lepidlo a díly slepíme.
Pro podložení do správného vzepětí můžeme použít třeba krabičky zápalek.

K nosníku 1 trupu přilepíme díly 2 a 3. Po zatvrdnutí lepidla z obou stran přilepíme díly 4.
Po dobu schnutí lepidla vše sevřeme kolíčky na prádlo. Na levý bok lišty 1 přilepíme svislou ocasní plochu 5. Její odtokovou část necháme přečnívat asi 10 mm, abychom ji mohli přihýbat při zalétávání. I tu po dobu schnutí lepidla zajistíme kolíčkem na prádlo. Po zaschnutí lepidla přilepíme vodorovnou ocasní plochu 6.

Zabrousíme trup, příď zaoblíme. Pozornost věnujeme zabroušení dosedací plochy křídla 7. To pečlivě přilepíme metodou dvojího lepení. Pohledem zepředu zkontrolujeme, jsou-li roviny vodorovné ocasní plochy 6 a středu křídla 7 rovnoběžné. Křídlo zajistíme špendlíky. Po zaschnutí lepidla si na trupu označíme vzdálenost 25 mm od náběžné hrany křídla.

Na kousku balsy seříznutém pod úhlem 45° a podloženém pod levou polovinu křídla u trupu model vyvážíme. Do prostoru v hlavici vsypeme takové množství olověných broků, aby model zůstal ve vodorovné poloze. Olovo zajistíme několika kapkami lepidla. Prostor v hlavici určený pro broky je natolik veliký, že pro zátěž můžeme použít naštípané kousky drátu, nebo cínové pájky. Pro jemné dovažování použijeme plastelínu nalepenou na předek hlavice.

Chceme-li zlepšit vzhled modelu a jeho odolnost vůči vlhkosti, natřeme jej nitrolakem nebo nastříkáme barvou ve spreji. Učiníme tak ještě před vyvažováním modelu. Postačí dva nátěry zředěným nitrolakem Celolesk. Každý nátěr přebrousíme jemným brusným papírem. K povrchové úpravě můžeme použít fixy nebo zvýrazňovače. Těmi je nabarven model na fotografii. Hmotnost hotového modelu se pohybuje v rozmezí 8 až 10 g.

Zalétáváme tak, že přihýbáme konce ocasních ploch. Praváci si model seřídí do zatáček vlevo, levákům bude zatáčet vpravo. Při vyhazování uchopíme model palcem a prostředníkem za trup, ukazovák opřeme o odtokovou hranu křídla. Model vyhodíme pod úhlem asi 45° vzhůru s náklonem na opačnou stranu, než nám zatáčí v klouzavém letu. V poslední části odhodu jej postrčíme ukazovákem. Letové časy se pohybují kolem 15 až 20 s.

S modelem můžeme uspořádat závody v době letu. Uspořádáme soutěž, při níž jeden každý má 5 až 7 letů a vítězí soutěžící s největší nalétanou dobou.

Konečný vzhled házedla je na vás. Jak si ho vyzdobíte, takové bude. Pro inspiraci, jak bude vypadat hotové letadélko je zde fotografie:

Prirucka_005

Šťastný let!

papírové modely

Ti, kteří zvládli postavit draka - krabici, prokázali, že jsou dost šikovní na to, aby mohli pokračovat dál. Slíbil jsem vám papírové modely, tož je mám pro vás nachystané.
Sami jste si vybrali v
prvním úkole, co budete stavět. Buď balon nebo vzducholoď.
Na stánkách várobce modelů je i dobře zpracovaná kuchařka, jak na papírové modely. Vybral jsem z ní to, co se nám bude hodit.
Myslím, že ti, kteří si návod pročtou, budou mít už od začátku výhodu v tom, že budou alespoň tušit, jak na to.
Takže holky a kluci: Nástroje máme, pojďme do to toho! Za pár týdnů se to tu bude hemžit letadly lehčími vzduchu.


Rady jak na to:


Stříhání
Je to nejzákladnější postup při tvorbě papírových modelů. Obecně platí, že stříhání jednotlivých dílů následuje až po narylování ohybů (rylování - viz TIPY A TRIKY). Je možné používat dva druhy nůžek - malé s ostrou špičkou pro drobné díly a velké dostatečně ostré pro díly větší. Často je lepší, než malé nůžky, použít skalpel. Při práci se snažte co nejpřesněji držet černé okrajové linie každého dílu. Drobné otvory a jemné tvary v dílech nevystřihujte, raději je vyřízněte pomocí skalpelu -
pozor na poranění!

Tvarování
Většina papírových modelů se skládá ze základních tvarů, jako jsou kužely, válce a krychle. Jakým způsobem tyto plochy a tělesa vytvářet, to najdete níže - viz TIPY A TRIKY.

Lepení
Lepidlo nanášejte na chlopně pomocí štětce, naostřené špejle nebo párátka pouze v nezbytně nutném množství.
zasady-natupo-2
Po stisknutí obou lepených ploch se totiž většina lepidla vytlačí a mohla by znečistit okolí spoje. Přebytečné lepidlo proto včas setřete. Na části, které se mají slepit, naneste tenkou vrstvu lepidla, nechte chvíli zaschnout a teprve potom slepte k sobě. Pro lepení drobných dílů se používá postup lepení "natupo".
zasady-natupo-1
Lepidlo se zde nanáší přímo na hranu dílu a pak se pomocí pinzety uchytí přímo na plochu určenou k umístění.


Označení dílů
Jednotlivé díly vystřihovánek jsou obvykle označeny dvojím způsobem: číslem v kroužku se směrovou šipkou a pak malými pomocnými čísly na chlopních (ta zůstanou zachována i po vystřižení). Ta první jsou vlastní čísla daného dílu. Ta druhá, menší čísla na chlopních udávají, jaký díl se má na označené místo přilepit.

Rady všeobecné
Chcete-li, aby vaše modely vypadaly opravdu dobře, měli byste se držet následujících rad:

Dokončete hrany svého modelu. Hrany papíru tiskárna nepotiskne a zůstanou bílé. Než tedy díly slepíte, zamalujte bílé hrany barevnými pastelkami.
Pokud vám ukápne na vystřiženou část větší část lepidla, setřete je okamžitě, než uschne.
Pokud je model vytištěn na křídovém papíře, je vhodné místa, na která se bude nanášet lepidlo, předem zdrsnit, např. jemným smirkovým papírem. Na části, které se mají slepit, naneseme tenkou vrstvu lepidla, necháme chvíli zaschnout a teprve potom slepíme k sobě.
Nespěchejte a zkontrolujte, zda všechny díly dobře lícují, dříve než je slepíte.
Nosné díly podlepte tvrdým kartonem (viz obrázek níže). T profil
Velké plochy (zdi, hradby, atd.), které mají zůstat rovné a neprohnuté je vhodné zevnitř vyztužit "T" profilem vhodné délky, výšky a šířky. Tento profil lze vyrobit z kousků odstříhaného papíru, který zbyde jako odpad z dílů.
Drobné díly je vhodné narylovat nevystřižené.
zasady-podlep


Jako všechno ostatní - například stavba draka - to bude chtít trochu praxe, než se vám každý model podaří tak, jak chcete, ale brzy se přesvědčíte, že čím více dílů sestavíte, tím se vám budou zdát jednodušší.

TIPY A TRIKY

Většina papírových modelů se skládá ze základních tvarů jako jsou kužely, válce a krychle, které mohou mít rozmanitý vzhled. Jakmile přijdete na kloub tomu, jak tyto tvary vytvářet, budete schopni skládat i ty nejsložitější modely. Níže je popsáno několik tipů, které vám pomohou při sestavování papírových modelů.

Ohýbání
Zde jsou dva tipy, jak ohýbat. To budete potřebovat při sestavování modelů. Udělejte si rýhu tam, kde jsou značky na ohýbání - tomu se říká "
rylování" - a ohněte všechny části dříve, než je přilepíte, aby díly šlo k sobě mnohem snadněji a rychleji přilepit.
Ohybové značky jsou vždy umístěny vně dílů, proto je nutné provést narylování před samotným vystřižením z archu.
Existují
dva druhy ohybových rysek: plná čára znamená ohyb od sebe, čárkovaná směrem k sobě. K vytvoření rýhy vyznačující záhyby ke skládání použijte pravítka a vypsaného pera nebo tupého hrotu jehlice či šídla. Hrotem přitlačte tak silně, abyste udělali rýhu, ale ne tolik, abyste protrhli papír.
Ohněte všechny části a nejprve si je zkuste složit, než použijete lepidlo. Tímto způsobem se vyhnete tomu, že se vám poslední část nepatřičně zkrabatí.
Drobné díly je vhodné narylovat předem ještě nevystřižené - lépe se potom ohýbají.
zasady-ohyb


Výroba válců
Válce jsou základním stavebním kamenem většiny vystřihovánek - např. kola vozidel nebo věže staveb. Vyrábějí se relativně snadno. Vystřihněte část, z níž se má vytvořit válec. Pak díl na vnitřní straně pomalu změkčete tažením podél hrany stolu nebo podél pravítka. Díl lze také navinout a natvarovat pomocí tuhého válcového kopyta - např. tužky. Toto by mělo usnadnit slepení válce, neboť lepit a formovat válec současně není vhodné – ohyb by nebyl kulatý, ale polámaný.
zasady-valecVýroba koleček
Slepte plášť kola do kroužku, podlepte boční disky kartonem, vtlačte je do pláště a pojistěte lepidlem.
zasady-koloVýroba kuželů
Kužely se příliš neliší od válců, pouze se sbíhají k jednomu konci. Vystřihněte si díl a vytvarujte jej podobně jako válec např. podél hrany stolu. Jediný rozdíl mezi válcem a kuželem spočívá v tom, že je potřeba přidržet špičku kuželu na jednom místě a otáčet kolem hrany pouze zešikmenou částí.
zasady-kuzel


Možná, že zjistíte, že některé z výše uvedených technik Vám vyhovují a jiné ne. Když přijdete na lepší způsob, jak něco udělat, nebo na nějaký nový "nástroj", určitě mi to dejte vědět. Řekneme to i ostatním a může nám to všem pomoci zlepšit práci i výsledek.


drak komorový

Drakiáda se kvapem blíží a měli bychom stihnout překvapit na ní ostatní vlastnoručně vyrobenými draky.
Vybral jsem draka, který nejlépe létá a při troše šikovnosti se dá docela snadno postavit. Zkusíme to a určitě se nám to podaří.

V návodu si můžete přečíst, o co půjde, a už si začít promýšlet, jak bude nejlépe začít pracovat na konstrukci, aby výsledek byl co nejlepší. Materiál i nástroje už mám pro všechny připraveny, takže stačí vzít s sebou chuť do práce, šikovné ruce a nezapomenout posnídat vtipnou kaši.

Komorový drak je v podstatě hranol - nejčastěji bývá tří nebo čtyřboký - jehož horní a dolní třetina je potažena papírem, střední třetina je bez potahu. Často bývají tito draci osazeni ještě křidélky pro vylepšení letových vlastností i vzhledu. Křidélka jsou opět potažena papírem.
Ke zhotovení použijeme modelářské nosníky 4 x 4 mm; případně větší profil úměrně k celkového rozměru draka.

Čtyřboká krabice.
Jedním z možných postupů stavby je tento:
Nosníky upravte na 4 kusy 750 mm dlouhé a 16 kusů po 230 mm. Z krátkých lišt
zhotovte 4 stejné čtverce pevným svázáním režnou nití. Čtverce navažte k dlouhým lištám, vnitřní 220 mm od kraje, vnější na jejich konce. Kostru vyztužte v úhlopříčkách režnou nití. Spoje je možné ještě pro zvýšení tuhosti zajistit lepidlem. Draka potáhněte papírem, může být i barevný. Dva široké pásy podle rozměru kostry obtočte tak, aby výřezy v papíru přišly do svázaného rohu, Přečnívající okraje papíru natřete dobrým lepidlem, přehněte přes lištu a přilepte.

Trojboká krabice.
Draka můžeme postavit takto:
Základ kostry je trojboký kolmý hranol, vysoký 1m, strana trojúhelníka je 500 mm. Nejdříve zhotovte čtyři trojúhelníkové rámy a ty spojte postranními lištami, takže dostanete hranol, rozdělený na tři komory. K hotovým komorám připevněte křídla; mohou být buď s pevným sklonem nebo pérovaná. Drak s tuhými křídly má sice menší výkon, ale zato dobře snáší změny větru. Dvě lišty sestavené do mírného "V" tvoří nosník křídla. Připevníte je pod jeden z vnitřních rámů. Jestliže lišty nahradíte šťepkem bambusu, docílíte tak určitého odpérování křídel. Bambusový nosník můžete zezadu provázkem prohnout jako luk, podobně jako u malajského draka. Každý z konců nosníku spojte režnou nití s konci komor přes celou výšku draka. Nakonec potáhněte papírem horní a dolní komoru i plochy křídel.

Krabicové draky můžete udělat i větší, nežli jsou právě popsané konstrukce, musíte ovšem přizpůsobit profil nosníků a jejich velikosti. K normálnímu krabicovému draku se dají připevnit
postranní křidélka podobným způsobem jako u komorového draka, popřípadě můžete z několika lišt zhotovit obdélníková křidélka.

Hotové draky musíme opatřit správným závěsem.
Závěs zajišťuje stoupavost a polohu draka ve vzduchu. Drak má závěs dvoubodový, nejlépe je upravit vyvážení pomocí několika oček. Na závěs uvažte 3-4 očka, do nichž navlečte závlačku startovací šňůry. Při silném větru se používá předního očka "a" , Při slabém větru očka "b". Toto zařízení je velmi praktické, protože vám umožní rychle vyvažovat draka při různé síle větru.

U krabicového draka, který má
čtyřbodový závěs, naleznete bod pro uchycení šňůry zkusmo vyvažováním nebo podle úhlu sevřeného kolmicí.


Teď už jen startovací šňůru a můžeme začít s pouštěním krabic.


Obrázky a části textu jsem použil
ze stránek pod tímto odkazem.
Site logo

modelářský kroužek

října 2013
února 2013
listopadu 2012
září 2012